Szukane słowo

artykuł obraz

onr

Zostań członkiem NSZ

Jeśli jesteś zainteresowany:
- historią i kulturą Polski,
- pracą dla Związku w celu utrzymywania i popularyzacji ideałów i tradycji NSZ,
- pracą publicystyczną popularyzacją fakty z historii Polski i NSZ,
- organizowaniem inicjatyw naukowych, patriotycznych, artystycznych
promujących pamięć i ideały NSZ,
zobowiązujesz się do płacenia obowiązkowych składek członkowskich i
jeśli potrafisz czynem potwierdzać swoje słowa, wstąp do Związku
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Do ZŻ NSZ można przystąpić niezależnie od wieku (ale należy mieć
skończone 18 lat), miejsca zamieszkania i obywatelstwa."

INSTRUKCJA:
"Deklarację należy wypełnić własnoręcznie, podpisać i razem z CV
wysłać na adres:
Związek Żołnierzy NSZ
skr. pocztowa nr 1013
20-050 Lublin 8

Deklaracja do pobrania:
Deklaracja

onr