Szukane słowo

artykuł obraz

Sławomir Czyż

Jan Mosdorf. Filozof, ideolog, polityk.

Jan Mosdorf

Rzadko pojawiają się na naszym rynku wydawniczym książki poświęcone historii ruchu narodowo - radykalnego. Jeszcze rzadziej te, które dotyczą poszczególnych jego przedstawicieli.

Dlatego z radością przyjąłem wydanie, przez Dom Wydawniczy "Ostoja", pracy Mateusza Kotasa poświęconej Janowi Mosdorfowi.

Była to niewątpliwie postać szczególna. Uzdolniony publicysta, pisarz polityczny, dla którego idea była ważniejsza od własnego czy partyjnego interesu. Jeden z członków założycieli ONR, który jednak, po jego delegalizacji, nie kontynuował działalności tajnej. Wolał docierać ze swoimi poglądami do szerokiej rzeszy czytelników "Prosto z Mostu", którego został redaktorem.

W czasie wojny nie włączył sie w działalność ONR i próbował, bezskutecznie, doprowadzić do połączenia całego ruchu narodowego w ramach Stronnictwa Narodowego. Aresztowany przez Niemców, osadzony w Oświęcimiu, został rozstrzelany w 1943 r.

Był niewątpliwie człowiekiem wybitnym, który w normalnych warunkach, mógłby pracować dla dobra swojej Ojczyzny i z którego Ojczyzna miałaby pożytek. Niestety - najpierw reżim sanacyjny, a później wojna, nie pozwoliły rozwinąć się w pełni jego talentom.

Dobrze, że ukazują się książki, które przypominają nam takie wybitne postacie.

Sławomir Czyż