Szukane słowo

artykuł obraz

Oświadczenie Obozu Wielkiej Polski

Oświadczenie
W zwiazku ze sprawą próby nadania jednego z tyskich rond imienia Narodowych Sił Zbrojnych członkowie i sympatycy Obozu Wielkiej Polski chcą zaprotestować przeciw postawie niektórych radnych miasta Tychy. Wyjątkowo bulwersujący jest dla nas fakt, że nadaniu imienia NSZ sprzeciwiała się również większość radnych Ligi Polskich Rodzin, przy czym p. Dariusz Dyrda pozwolił sobie na bulwersujący "żart" na temat charakteru Narodowych Sił Zbrojnych. Oczywiście każdy ma prawo głosować jak chce z tym, że nie takiej postawy oczekujemy od reprezentantów partii odwołującej się do tradycji polskiego ruchu narodowego. Jest to nie pierwsze tego typu zachowanie przedstawicieli tej formacji. Przy okazji składamy wyrazy szacunku dla p. Andrzeja Krzystyniaka, który był inicjatorem wyżej wymienionej akcji nadania rondu imienia NSZ.
Jacek Cygora